I tillegg til partymusikk kan vi også dekke eventuelt andre musikalske behov i forbindelse med Deres arrangement.
Vanlige forespørsler i denne sammenheng kan være:
 
-"Cocktail-jazz", for eksempel i form av en jazztrio som musikalsk bakteppe for en mer uformell del av et arrangement, noe som skaper en hyggelig og uformell atmosfære for "mingling" og konversasjon. 
 
-Musikalske innslag under seremonier eller taler, for eksempel saksofon- eller vokalsolist.
 
-Akkompagnering av eksterne artister.
 
-Taffellmusikk
 
-Akkompagnering av allsanger